Novejša glasba 1

Izbrana poglavja iz zgodovine glasbe 2 (1750-1900)

Zimski semester 2019/20

Oddelek za muzikologijo

Filozofska fakulteta

Univerza v Ljubljani

Drugostopenjski magistrski program

Torek, 15.00–18.00

Knjižnica Oddelka za muzikologijo FF

red. prof. dr. Matjaž Barbo

Novice

Aktualne novice

Datum

Aktualne novice
 

Načrt dela

Termini predstavitev seminarjev

8. oktobra 2019

Uvodno srečanje s predstavitvijo dela

 

15. oktobra 2019

Obisk simpozija v okviru Slovenskih dni muzikologije

 

22. oktobra 2019

Izbira seminarskih tem in predavanje

29. oktobra 2019

Predavanje

5. novembra 2019

Predstavitev dispozicij seminarskih del in predavanje

12. novembra 2019

Predavanje

19. novembra 2019

Predavanje in pogovor o projektu RISM z dr. Klemenom Grabnarjem z Muzikološkega inštituta ZRC SAZU.

26. novembra 2019

Predstavitev seminarjev

 • Zgodovinski kontekst Dusíkovega ustvarjanja (Saša Skok)

 • F. J. B. Dusík: Simfonija št. 1, 1. stavek, harmonsko-oblikovna analiza (Mia Dolgan)

 
3. decembra 2019

Predstavitev seminarjev​

 • F. J. B. Dusík: Simfonija št. 1, 2. in 3. stavek, harmonsko-oblikovna analiza (Doris Primc)

 • F. J. B. Dusík: Simfonija št. 1, 4. stavek, harmonsko-oblikovna analiza (Monika Marušič)

10. decembra 2019

Terenske vaje: Šentjur, Veržej, Vučja vas, Slovenj Gradec

17. decembra 2019

Predstavitev seminarjev

 • Instrumentacijske značilnosti Dusíkove Simfonije št. 1 (Ela Urek)

 • Primerjava izvirnika in sodobne edicije v luči upoštevanja sodobnih edicijskih načel (Tina Lahne)

 • Primerjalna analiza Dusíkove 1.simfonije in njegovih ohranjenih Serenad (Ivana Maričić)

7. januarja 2020

Predstavitev seminarjev

 • Primerjalna analiza s poznim simfoničnim opusom Michaela Haydna (Tina Žun)

 • Primerjalna analiza z izbranim simfoničnim opusom Josepha Hayda, simfoniji št. 102 in 103 (Martina Kamnikar)

14. januarja 2020

Predstavitev seminarjev​

 • Primerjava z izbranim simfoničnim opusom zgodnjega W. A. Mozarta (Aleksandar Kodela)

 • Sklepno srečanje z evalvacijo rezultatov

Seminarske teme

Simfonija št. 1 v C-duru F. J. B. Dusíka

 • 1. st. Grave, Allegro con brio

 • 2. st. Andante, Romance

 • 3. st. Menuetto Allegretto, Trio

 • 4. st. Rondo

 

Seminarske teme

 • Harmonsko-oblikovna analiza 1. stavka, tradicionalni zvrstni elementi in posebnosti
 • Harmonsko-oblikovna analiza 2. in 3. stavka, tradicionalni zvrstni elementi in posebnosti

 • Harmonsko-oblikovna analiza 4. stavka, tradicionalni zvrstni elementi in posebnosti

 • Primerjava izvirnika in sodobne edicije v luči upoštevanja sodobnih edicijskih načel

 • Zunajglasbeni topiki

 • Instrumentacijske značilnosti

 • Umestitev dela in skladatelja v sočasni evropski in slovenski kontekst

 • Primerjalna analiza s sodobnim ustvarjanjem (Jan Ladislav Dussek, Joseph Haydn, Michael Haydn, Johann Baptist Vanhal, Leopold Koželuh, dalbert Gyrowetz …)

 • Možna teoretska izhodišča Dusíkovega ustvarjanja

Izbor seminarskih tem

 • F. J. B. Dusík: Simfonija št. 1, 1. stavek, harmonsko-oblikovna analiza (Mia Dolgan)

 • F. J. B. Dusík: Simfonija št. 1, 2. in 3. stavek, harmonsko-oblikovna analiza (Doris Primc)

 • F. J. B. Dusík: Simfonija št. 1, 4. stavek, harmonsko-oblikovna analiza (Monika Marušič)

 • Instrumentacijske značilnosti Dusíkove Simfonije št. 1 (Ela Urek)

 • Primerjava izvirnika in sodobne edicije v luči upoštevanja sodobnih edicijskih načel (Tina Lahne)

 • Primerjalna analiza z izbranim simfoničnim opusom Josepha Hayda (Tina Žun)

 • Primerjalna analiza z izbranim simfoničnim opusom Josepha Hayda, simfoniji št. 102 in 103 (Martina Kamnikar)

 • Primerjava z izbranim simfoničnim opusom zgodnjega W. A. Mozarta (Aleksandar Kodela)

 • Zgodovinski kontekst Dusíkovega ustvarjanja (Saša Skok)

 • Primerjalna analiza Dusíkove 1.simfonije in njegovih ohranjenih Serenad (Ivana Maričić)

Opis predmeta

Predavanja s seminarjem v zimskem semestru 2019/20 bodo namenjena študentom 1. letnika prenovljenega programa (Novejša glasba 1) in študentom 2. letnika starega drugostopenjskega programa študija muzikologije (Izbrana poglavja iz zgodovine novejše glasbe). Na kontaktnih urah se predavanja dopolnjujejo v seminarju. Vsebinsko se predmet osredotoča na razlago in razumevanje temeljnih zgodovinskih kontekstov, teoretskih implikacij, akustičnih in instrumentacijskih predpostavk, estetskih in družbenih okvirov, recepcijskih in izvedbenih okoliščin ter drugih vprašanj, povezanih z glasbo, nastalo po letu 1750. Ob primernih izvedbenih možnostih se to povezuje tudi s praktičnim izvajanjem glasbe v okviru vokalne skupine MusicaLogica.

Predmet je v zimskem semestru 2019/20 usmerjen v obravnavo Simfonije št. 1 v C-duru F. J. B. Dusíka. Prek konkretnega dela, ohranjenega v rokopisu v Glasbeni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani kot del zapuščine nekdanje Filharmonične družbe, se bodo študentje seznanjali z nekaterimi splošnimi kompozicijskimi elementi tega časa, ključnimi estetskimi premisami, semantičnimi topiki, strukturnimi karakteristikami, izvedbenimi in recepcijskimi pogoji itn. Prek analize rokopisa in njegove primerjave z edicijo za potrebe sodobne izvedbe izpod peresa Marije Bergamo bodo obravnavana tudi sodobna edicijska načela, rokopisne značilnosti ipd.

Predavanje in seminarsko delo se med seboj dopolnjujeta. Osnovnemu teoretskemu uvodu sledi seminarsko delo z obravnavo izbranih tem. Poleg tega je del predavanj v odvisnosti od zasedbe namenjen tudi praktičnemu delu s komorno skupino MusicaLogica, pripravi in izvedbi koncertnega programa ipd. 

Obveznosti študenta

Izdelava seminarskega dela
Sodelovanje pri predmetu
 
Priprava pogovora z zborovodjem oz. priprava zborovske skladbe s skupino MusicaLogica

Izdelava seminarskega dela

 • Vsak študent s seznama napovedanih tem izbere do 22. oktobra 2019 eno za seminarsko predstavitev pred ostalimi študenti.

 • Na dogovorjen termin, 5. novembra 2019 pripravi pisno dispozicijo seminarske naloge (kot velja to za magistrske naloge) ki jo predstavi nato pred kolegi. Dispozicija naj vsebuje naslednje elemente:

  • cilj naloge: opredelitev tematike,

  • predstavitev obstoječe literature in načinov njenega iskanja,

  • metodologija dela (raziskovalni postopki),

  • predvideni rezultati

Predstavitev seminarja:

 • Seminarsko delo vključuje izbiro primerne literature, njeno kritično obravnavo ter ustvarjalno izoblikovano lastno stališče. Seminarsko delo naj bo oblikovano v skladu z oddelčnimi Navodili za vsebinsko in grafično oblikovanje univerzitetnih pisnih izdelkov.

 • Delo naj obsega približno 15 tipkanih strani.

 • Seminar vsaj tri delovne dni pred predstavitvijo kandidat pošlje predavatelju, ki nato delo popravi. V skladu s popravki in s pripombami, izrečenimi ob predstavitvi pred študenti, kandidat izdela popravljeno verzijo in jo pošlje po elektronski pošti predavatelju. Seminarsko delo je ocenjeno, ko predavatelj sprejme končni popravljeni izdelek.

Sodelovanje pri predmetu

 • Študent se prijavi na spletno stran, kjer se osvežujejo aktualna obvestila, povezana z izvajanjem predmeta.

 • Sodelovanje pri predmetu zajema pripravo na najavljeno temo, oddajo dispozicije, aktivno vključevanje v pogovor na seminarju, sodelovanje pri skupnih projektih, pravočasno in temeljito pripravo vseh obveznosti.

 • Študentje so v okviru predmeta vabljeni tudi k zagovorom magistrskih in doktorskih nalog s področja muzikologije, na katerih aktivno sodelujejo.

(Neobvezno:)

Priprava pogovora z zborovodjem ali priprava zborovske skladbe z vokalno skupino

 • Vsak študent si izbere bodisi pripravo pogovora z enim od uveljavljenih slovenskih zborovodij, zborovskim skladateljem oz. organizatorjem zborovskih srečanj bodisi pripravo zborovske skladbe z vokalno skupino (MusicaLogica) v vlogi zborovodje ali pevca. Praktično delo se usmerja v premislek o zaposlitvenih možnostih muzikologov. Pogovorom oz. vajam je namenjen drugi del kontaktnih srečanj (16:30–18:00), njihova vsebina je določena sproti.

Oceno sestavlja

Izpitni roki

Oceno sestavlja:

•       priprava in predstavitev seminarskega dela (70 %)

•       sodelovanje pri predmetu (30 %)

 

Izpitni roki:

 • 28. 1. 2020

 • 11. 2. 2020

 • 2. 6. 2020

 • 16. 6. 2020

 • 25. 8. 2020

 • 8. 9. 2020

Izpitni roki so dani le okvirno; vsak študent po opravljenih vseh obeznostih dobi oceno, vpisano individualno v študentski informacijski sistem VIS.

Izbrana literatura

 • Matjaž Barbo (2009): František Josef Benedikt Dusík, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

 • Kofi Agawu (2009): Music as discourse: Semiotic Adventures in Romantic Music, Oxford: Oxford University Press.

 • Nicholas Cook (2013): Beyond the Score: Music as Performance, Oxford: Oxford University Press. Posebno: »Introduction«, s. 1—7.

 • Lawrence Kramer (2002): Musical Meaning: Toward a Critical History, Berkeley etc.: University of California Press.

 • Jean-Jacques Nattiez (2004), Musiques: Une encyclopedie pour le XXIe siècle (zv. 2: Les savoirs musicaux), Montréal: Actes Sud, 2004.

 • Neal Zaslaw, “Mozart's Orchestras: Applying Historical Knowledge to Modern Performances,” Early Music, Vol. 20, No. 2, Performing Mozart's Music III (May, 1992), pp. 197- 200+203-205

Terenske vaje

Terenske vaje Šentjur-Veržej-Vučja vas-Slovenj Gradec

10. 12. 2019

 

Predvideni program

Ob 7. uri gremo izpred fakultete. Ob 9. uri imamo v Šentjurju pri Celju rezervirano vodenje po Ipavčevi hiši z ogledom 25 minutnega filma o bratih Ipavec.

Po ogledu se odpravimo v Veržej, rojstni kraj Slavka Osterca, kamor prispemo predvidoma do 11.30. Tam si najprej ogledamo Osterčevo spominsko sobo v občinskem kulturnem domu, nato pa se še kratko sprehodimo po kraju do Osterčevega spomenika v parku (in morda do mlina na Muri).

Zapeljemo se še v bližnjo Vučjo vas, kjer se ustavimo pred spomenikom Dragotinu Cvetku, postavljenem pred njegovo rojstno hišo, nekdanjo krajevno šolo. Vzamemo si čas za kosilo.

Po kosilu se odpeljemo v Slovenj Gradec, kjer imamo predvidoma ob 16.00 ogled muzeja Huga Wolfa v njegovi rojstni hiši. Po ogledu in kratkem sprehodu po središču mesta se odpravimo domov. Pred fakulteto pridemo predvidoma do 20. ure.

Cena:

Šentjur: 2 €  (na osebo) +  turistično vodenje skupine 12,20 €

Veržej: brezplačno

Slovenj Gradec: z vodstvom 2 €  (na osebo)

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Prijavite se na stran

Prijava za dostop k osvežitvam strani
Fotografije preteklih terenskih vaj (Salzburg 2017)
 
 
 
 
 

Kontakt

Red. prof. dr. Matjaž Barbo

Oddelek za muzikologijo

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

SI-1000 Ljubljana

Slovenija

 

Govorilne ure:

vsak torek 10:00-11:00

kabinet 539 (5. nadstropje)

e: matjaz.barboATff.uni-lj.si | Tel: 01 241 1440

© 2023 by Connectwork.

Proudly created with Wix.com

 • Black Facebook Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now