top of page
Prof. dr. Matjaž Barbo, Oddelek za muzikologijo FF, Univerza v Ljubljani

Oddelek za muzikologijo

Filozofska fakulteta

Univerza v Ljubljani

Aškerčeva 2

SI-1000 Ljubljana

Predavanja iz Estetike glasbe so namenjena študentom prve stopnje univerzitetnega študija in sodijo v nabor izbirnih predmetov Filozofske fakultete. Predmet obsega 3 KT.

Novice

Zaradi omejitev, povezanih z epidemijo novega korona virusa, so vsa predavanja prestavljena za nedoločen čas na daljavo in bodo potekala prek aplikacije Zoom!

Predavanja potekajo ob torkih, 8.00-9.30.

Posnetki predavanj so dostopni v okviru e-učenja Filozofske predmete v okviru predmeta Estetika glasbe.

Predavanja so v predavalnici 535B v 5. nadstropju Filozofske fakultete

v zimskem semestru

ob torkih od 8.00 do 9.40.

Subscribe for updates

bottom of page