top of page
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Instagram Icon

Matjaž Barbo

Matjaž Barbo (1965) je redni profesor za muzikologijo na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

V letih 2004-2008 je bil predsednik Slovenskega muzikološkega društva.

Več kot desetletje je bil glavni urednik mednarodne znanstvene muzikološke revije Muzikološki zbornik / Musicological Annual, poleg tega je v uredništvu več drugih znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij ter je vključen v različne domače in mednarodne znanstvene projekte. 

Raziskovalno se osredotoča na vprašanja, povezana z glasbo od 18. stoletja do danes, posebej s tisto, ki se tako ali drugače dotika slovenskega kulturnega prostora. Večji del njegovih raziskav je posvečen glasbenoestetskim temam, zlasti v povezavi z definiranjem glasbenih referenčnih sistemov, analizo njene interpretacijske in recepcijske zgodovine ter konceptom glasbenega dela in improvizacijskih principov. Objavil je več knjižnih del, znanstvenih člankov, poljudnih tekstov in prevodov s področja muzikologije, dve njegovi knjigi pa sta prevedeni v angleščino in nemščino.

Izrez fotografije.png

dr. Matjaž Barbo

redni profesor 

 

T:

+386 1 241 1438

 

E:

matjaz.barbo(AT)ff.uni-lj.si

 

Naslov/Address:

Oddelek za muzikologijo

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Aškerčeva 2

SI-1000 Ljubljana

Govorilne ure:

Vsak torek 10.00-11.00 v kabinetu 539 v 5. nadstropju Filozofske fakultete. Predavatelj je dosegljiv tudi prek elektronske pošte.

STROKOVNO DELO
EXPERIENCE
Zaposlitev

Od leta 1991 je zaposlen na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Sprva je bil asistent, nato docent in izredni profesor. Od leta 2010 je redni profesor za muzikologijo.

V štirih mandatih je bil predstojnik Oddelka za muzikologijo.

Strokovno delo

Predaval je na univerzah in znanstvenih inštitutih v Leipzigu, Brnu, Pragi, Gradcu, Salzburgu in Krakovu.

Vse od ustanovitve je član Slovenskega muzikološkega društva. Sprva je deloval 12 let kot tajnik društva, v letih 2004-2008 pa je bil predsednik društva. Od leta 2017 je predsednik častnega razsodišča Slovenskega muzikološkega društva.

Od leta 2016 je član Znanstvenoraziskovalnega sveta za humanistiko ARRS. V dveh mandatih je bil član Upravnega odbora Prešernovega sklada in večkrat njegove komisije za glasbo. Več mandatov je bil tudi predsednik Komisije za glasbo in član Komisije za podporne projekte pri Mestni občini Ljubljana. Od 2021 do 2023 je bil član Komisije za glasbo Ministrstva za kulturo.

Je tudi predsednik uredništva strokovnih publikacij FF in član sveta za založništvo FF. Bil je tudi član habilitacijskih komisij tujih univerz ter član različnih komisij za glasbene natečaje.

Uredniško delo

Je član uredniškega odbora Muzikološkega zbornika, ki ga je vodil kot glavni urednik v letih 1998-2010. Od leta 2005 je član uredniškega odbora revije De musica disserenda. Od leta 2007 je član uredniškega sveta revije Ars & humanitas: revija za humanistiko.

Urejal je tudi številne znanstvene monografije.

IZOBRAZBA
EDUCATION
1997
Doktorat znanosti

DOKTORSKI ŠTUDIJ

Leta 1997 je pod mentorstvom zasl. prof. dr. Andreja Rijavca doktoriral na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani s tezo Pro musica viva: Prispevek k slovenski moderni. Nekoliko predelana je disertacija izšla v knjižni obliki leta 1998.

1997
Doktorat znanosti

DOKTORSKI ŠTUDIJ

Leta 1997 je pod mentorstvom zasl. prof. dr. Andreja Rijavca doktoriral na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani s tezo Pro musica viva: Prispevek k slovenski moderni. Nekoliko predelana je disertacija izšla v knjižni obliki leta 1998.

1991

Diploma

1991

Diploma

DIPLOMA

Po končani Gimnaziji Ljubljana-Bežigrad in Srednji glasbeni šoli (oboje 1984) je vpisal študij slovenščine in etnologije na Filozofski fakulteti. Pozneje je vpisal še muzikologijo, iz katere je diplomiral z diplomsko nalogo Slovenska glasbena zavest, za katero je prejel Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani.

DIPLOMA

 

 

 

 

RAZISKOVALNO DELO
CLIENTS
RAZISKOVALNI PROGRAM

RAZISKOVALNI PROJEKTI
AKTUALNA PREDAVANJA
SKILLS

UVOD V MUZIKOLOGIJO

ESTETIKA GLASBE

ZGODOVINA GLASBE 2 (1750-1900)

MU2-NOVEJŠA GLASBA

MU2-GLASBENA ESTETIKA

DOKTORSKI SEMINAR

IZBRANA BIBLIOGRAFIJA
EXPERTISE
IZBRANA BIBLIOGRAFIJA
 

Monografije

 • BARBO, Matjaž. Razumeti glasbo : igra zaznave in spoznanja. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 170 str., ilustr., note. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-06-0523-2. ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 74774275]

 • BARBO, Matjaž. Slovenska muzikologija : kratek prelet po zgodovini, (Zbirka Historia facultatis). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. ISBN 978-961-06-0152-4. [COBISS.SI-ID 298324736] 

 • BARBO, Matjaž. Slavko Osterc : klasik modernizma. Veržej: Kulturno društvo "Slavko Osterc", 2018. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-288-578-6. [COBISS.SI-ID 295578624] 

 • BARBO, Matjaž. Die Bedeutung in der Musik und die Musik in der Bedeutung. Wien: Hollitzer, 2017. 147 str., ilustr., note. ISBN 978-3-99012-416-1. [COBISS.SI-ID 65836386] 

 • DUSÍK, František Josef (skladatelj), BARBO, Matjaž (urednik), GRABNAR, Klemen (urednik). Izbrana klavirska dela = Selected works for piano, (Monumenta artis musicæ Sloveniæ, 61). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. XXVII, 73 str., faks. [COBISS.SI-ID 286657280] 

 • BARBO, Matjaž. Pomen v glasbi in glasba v pomenu, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 137 str., ilustr., note. ISBN 978-961-237-774-8. [COBISS.SI-ID 281466880]

 • BARBO, Matjaž. Simfonija v 19. stoletju : zadrege zvrsti, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 308 str., ilustr., note. ISBN 978-961-237-518-8. [COBISS.SI-ID 262728192

 • BARBO, Matjaž. František Josef Benedikt Dusík : the biography of an eighteenth-century composer, (Specula spectacula, 2). Wien: Hollitzer Wissenschaftsverlag, 2011. VIII, 151 str., ilustr., note. ISBN 978-3-99012-002-6. ISBN 978-3-99012-003-3. [COBISS.SI-ID 45442146

 • BARBO, Matjaž. František Josef Benedikt Dusík, (Zbirka Razprave FF). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 138 str., ilustr., note. ISBN 978-961-237-319-1. [COBISS.SI-ID 247773952

 • DUSÍK, František Josef (skladatelj), BARBO, Matjaž (avtor, urednik, avtor dodatnega besedila). Simphonia grande in G, (Monumenta artis musicae Sloveniae, 52). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2007. 1 partitura (XXIX, 69 str.), faks. [COBISS.SI-ID 236420096

 • BARBO, Matjaž. Izbrana poglavja iz estetike glasbe. V Ljubljani: Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo, 2007. 117 str. ISBN 961-237-186-5. ISBN 978-961-237-186-9. [COBISS.SI-ID 230798848]  (ponatis: 2008)

 • BARBO, Matjaž. Obča muzikologija. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo, 2004. 199 str. ISBN 961-237-089-3. [COBISS.SI-ID 214546432

 • BARBO, Matjaž. Pro musica viva : prispevek k slovenski moderni po II. svetovni vojni, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001. 235 str., note. ISBN 86-7207-136-0. [COBISS.SI-ID 114664448

 • BARBO, Matjaž. Slovenska glasbena zavest, (Umetnost in kultura, št. 120). Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Slovenije: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1994. 79 str., [8] f. zganj. zvd. [COBISS.SI-ID 40679936]

Znanstveni članki

 • BARBO, Matjaž. Alfred Khom in njegovo delovanje v Ljubljani. De musica disserenda. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 18, št. 1-2, str. 127-165, ilustr. ISSN 1854-3405. [COBISS.SI-ID 113704451]

 • BARBO, Matjaž. »Svet čudovite lahkosti zvenenja sodobne glasbe« : prizadevanja za sodobno glasbo v treh desetletjih po ustanovitvi društva Muzina. Muzikološki zbornik. [Tiskana izd.]. 2022, zv. 58, [št.] 2, str. 175-204, ilustr. ISSN 0580-373X. https://journals.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/article/view/12410/11055, DOI: 10.4312/mz.58.2.175-204. [COBISS.SI-ID 142521347], [SNIP, Scopus]

 • BARBO, Matjaž. Contemporary musicology and the study of musical practices in Slovenia. Muzikološki zbornik. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 56, no. 2, str. 35-50, ilustr. ISSN 0580-373X. https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/issue/view/718/541, DOI: 10.4312/mz.56.2.35-50. [COBISS.SI-ID 44819203], [SNIP]

 • BARBO, Matjaž. Josip Mantuani in začetki glasbenozgodovinskega študija na Slovenskem. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 71-78. Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. ISBN 978-961-06-0212-5. ISSN 2386-0561. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/06/55-SSJLK_Barbo.pdf, DOI: 10.4312/SSJLK.55.71-78. [COBISS.SI-ID 69808226]

 • BARBO, Matjaž. Josip Čerin in njegov študij muzikologije na Dunaju = Josip Čerin and his musicological studies in Vienna. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2017, zv. 53, [št.] 1, str. 103-119. [COBISS.SI-ID 64634210], [WoS do 16. 7. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 17. 8. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 

 • BARBO, Matjaž. Glasbeni pomen kot generator glasbenega užitka. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2016, letn. 44, št. 263, str. 35-43. [COBISS.SI-ID 287546368] 

 • BARBO, Matjaž. Reger v Sloveniji. De musica disserenda, ISSN 1854-3405. [Tiskana izd.], 2016, letn. 12, št. 2, str. 47-58. [COBISS.SI-ID 40949293], [Scopus do 24. 6. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0] 

 • BARBO, Matjaž. Der ˝Leise Ton˝ der Ästhetik der Kunstreligion. TheMA : Elektronski vir, ISSN 2305-9672, 2016, vol. 5, no. 1-2, str. 1-12, ilustr., note. http://www.thema-journal.eu/index.php/thema/article/view/51. [COBISS.SI-ID 63230562] 

 • BARBO, Matjaž. Klavirska dela Františka Josefa Benedikta Dusíka = Piano works of František Josef Benedikt Dusík. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2015, zv. 51, [št.] 1, str. 129-143, note. [COBISS.SI-ID 57816418], [SNIP

 • BARBO, Matjaž. "Tihi ton" estetike umetnostne religije. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, avg. 2015, letn. 38, št. 2, str. 57-66, [236]. [COBISS.SI-ID 58099042], [SNIP

 •  BARBO, Matjaž. Resurrecturis - musical triptych in the form of a concert requiem, composed by P. Ramovš, J. Trošt, and S. Vremšak = Resurrecturis - glasbeni triptih v obliki koncertnega rekvijema skladateljev P. Ramovša, J. Trošta in S. Vremšaka. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2014, zv. 50, [št.] 2, str. 251-272, note, doi: 10.4312/mz.50.2.251-272. [COBISS.SI-ID 56517986]

 •  BARBO, Matjaž. Referential contexts of early Slovenian symphonic music = Referenčni konteksti zgodnje slovenske simfonične glasbe. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2013, zv. 49, [št.] 2, str. 33-39. [COBISS.SI-ID 53588578]

 • BARBO, Matjaž. Pomen Dragotina Cvetka za razvoj slovenskega glasbenega zgodovinopisja. V: CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša (ur.). Dragotin Cvetko in glasbeno zgodovinopisje v 20. stoletju = Dragotin Cvetko and music historiography of the twentieth century, (De musica disserenda, ISSN 1854-3405, letn. 8, št. 1). Ljubljana: Založba ZRC, 2012, letn. 8, št. 1, str. 53-65. [COBISS.SI-ID 49717346

 • BARBO, Matjaž. Simfonična ustvarjalnost Rista Savina = Risto Savinʼs orchestral works. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2012, zv. 48, [št.] 2, str. 187-194, ilustr. [COBISS.SI-ID 51274850]

 • BARBO, Matjaž. Iz komornega opusa Marijana Lipovška. V: KOTER, Darja (ur.). Marijan Lipovšek : (1910-1995) : tematska publikacija Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani, (Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, ISSN 1318-6876, zv. 15). Ljubljana: Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino in literaturo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 2011, zv. 15, str. 99-116, note. [COBISS.SI-ID 47362658

 •  BARBO, Matjaž. "Moj življenjski načrt": Dragotin Cvetko in začetki študija muzikologije na Slovenskem = "My life's plan": Dragotin Cvetko and the beginnings of the study of musicology in Slovenia. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2010, zv. 46, št. 2, str. 5-18. [COBISS.SI-ID 44306018]

 • BARBO, Matjaž. Duh in črka glasbe. De musica disserenda, ISSN 1854-3405, 2009, letn. 5, št. 1, str. 43-49. [COBISS.SI-ID 39435362

 • BARBO, Matjaž. Pavel Šivic in Collegium musicum. V: KOTER, Darja (ur.). Pavel Šivic : (1908-1995) : tematska publikacija Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani, (Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, ISSN 1318-6876, zv. 11). Ljubljana: Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino in literaturo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 2009, str. 37-52. [COBISS.SI-ID 41162082

 • BARBO, Matjaž. František Josef Benedikt Dusík and the beginnings of Slovene symphonic music. Acta musicologica.cz, ISSN 1214-5955, 2008, št. 1. http://acta.musicologica.cz/. [COBISS.SI-ID 37602402

 • BARBO, Matjaž. Zwischen Werkkonzeption und Improvisation : Der slowenische Komponist Primož Ramovš. Acta musicologica.cz, ISSN 1214-5955, 2007, št. 1, str. 1-6. http://acta.musicologica.cz. [COBISS.SI-ID 35023970

 • BARBO, Matjaž. "Vesela pesem žalostno serce ovedrí - mila pesem ohladí njegove rane" = "A merry song cheers up a sad heart - a tender sonng soothes its wounds". De musica disserenda, ISSN 1854-3405, 2007, letn. 3, št. 1, str. 55-63. [COBISS.SI-ID 34988898

 • BARBO, Matjaž. Glasba kot globalizacijski jezik? : metajezikovni kontekst Lebičeve glasbe = Music as a globalisation language? = metalinguistic context of Lebič's music. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2007, let. 43, št. 1, str. 187-192. [COBISS.SI-ID 36248674]

 • BARBO, Matjaž. Večsmernost začetkov slovenske operne ustvarjalnosti = The multiple directions of the beginnings of Slovene opera creativity. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2007, let. 43, št. 2, str. 59-66. [COBISS.SI-ID 36259170]

 • BARBO, Matjaž. Korenine slovenskega samospeva = The roots of the Slovene song. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2006, let. 42, št. 2, str. 15-24. [COBISS.SI-ID 34983778

 • BARBO, Matjaž. Pripevek k orisu življenja in dela F. J. B. Dusíka. Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, ISSN 1318-6876, 2005, zv. 5, str. 53-68. [COBISS.SI-ID 29920354

 • BARBO, Matjaž. Improvisation as a hermeneutic interpretation. Chronika aisthetikes, ISSN 1105-0462, 2001-2002, [Št.] 41B, str. 539-547. [COBISS.SI-ID 21243746

 • BARBO, Matjaž. Pojmovanje glasbenega časa v judovsko-krščanski tradiciji = The Comprehension of Musical Time in Jewish-Christian Tradition. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2002, zv. 38, str. 97-103. [COBISS.SI-ID 21080674

 • BARBO, Matjaž. Osnutek statuta skupine Pro musica viva kot poskus začrtanja njenih estetskih koordinat. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 1996, 32, str. 95-106. [COBISS.SI-ID 73785344

 • BARBO, Matjaž. "Slovenski duh" kot poetska kategorija. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 1993, 29, str. 33-38. [COBISS.SI-ID 56128256

 • BARBO, Matjaž. Glasba kot trpno-tvorni del slovenske družbe. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 1991, zv. 27, str. 77-85. [COBISS.SI-ID 7672930

 • BARBO, Matjaž. The composers group Pro musica viva : a paradigm for the modernism of the sixties in Slovenian music. World new music magazine, ISSN 1019-7117, 2003, 13, str. 51-56. [COBISS.SI-ID 23235426

Objavljena poglavja v monografijah

 • BARBO, Matjaž. Alfred Khom, a diligent choirmaster, skilful composer and experienced musician, torn between choral and philharmonic endeavours. V: WEISS, Jernej (ur.). Glasbena društva v dolgem 19. stoletju: med ljubiteljsko in profesionalno kulturo = Music societies in the long 19th century: between amateur and professional culture. Koper: Založba Univerze na Primorskem; Ljubljana: Festival, 2023. Str. 409-429. Studia musicologica Labacensia, 6. ISBN 978-961-293-219-0. ISSN 2712-2867. https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-217-6/978-961-293-217-6.409-429.pdf, DOI: 10.26493/978-961-293-217-6.409-429. [COBISS.SI-ID 141568515]

 • BARBO, Matjaž. Slovenska večglasna ansambelska in zborovska pesem 19. stoletja. V: et al. Zgodovina glasbe na Slovenskem. 3, Glasba na Slovenskem med letoma 1800 in 1918. [1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Založba ZRC, 2021. Str. 319-365, ilustr. ISBN 978-961-06-0529-4. [COBISS.SI-ID 85307907]

 • BARBO, Matjaž. Glasba v liturgiji in duhovnosti svetega Frančiška in svete Klare. V: LAVRIČ, Ana (ur.), HANČIČ, Damjan (ur.). Odsev Luči : 40 : štiridesetletnica oživitve Klarine karizme v Sloveniji. Nazarje: Samostan Brezmadežne sester klaris, 2019. Str. 191-204, ilustr. ISBN 978-961-94470-1-7. [COBISS.SI-ID 71757666]

 • BARBO, Matjaž. Operna "vožnja domov" Emila Hochreiterja. V: WEISS, Jernej (ur.). Vloga nacionalnih opernih gledališč v 20. in 21. stoletju = The role of national opera houses in the 20th and 21st centuries, (Studia musicologica Labacensia, ISSN 2536-2445, 3). Koper: Založba Univerze na Primorskem; Ljubljana: Festival. 2019, str. 313-331, 414, 434, ilustr., note. [COBISS.SI-ID 69645410] 

 • BARBO, Matjaž. Rezeption als Kategorie der Musik und der Musikgeschichtsschreibung. V: BRÜGGE, Joachim (ur.). Sowohl Mozart als auch --- : Salzburger Jubiläumstagung zur Rezeptions- und Interpretationsforschung (2016), (Rombach Wissenschaften, Bd. 18). Freiburg im Breisgau; Berlin; Wien: Rombach. 2017, str. [237]-244. [COBISS.SI-ID 66165858] 

 • BARBO, Matjaž. Anton Dolinar kot doktorski študent Guida Adlerja. V: WEISS, Jernej (ur.). Nova glasba v "novi" Evropi med obema svetovnima vojnama = New music in the "new" Europe between the two world wars, (Studia musicologica Labacensia, ISSN 2536-2445, 2). Koper: Založba Univerze na Primorskem; Ljubljana: Festival. 2018, str. 135-157, ilustr. [COBISS.SI-ID 66496866] 

 • BARBO, Matjaž. Reger in Slowenien. V: LOOS, Helmut (ur.), KOCH, Klaus-Peter (ur.), POPP, Susanne (ur.). Max Reger - ein nationaler oder ein universaler Komponist? : Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Univerzität Leipzig, (Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa, Heft 18). Leipzig: Gudrun Schröder Verlag. 2017, str. 118-129. [COBISS.SI-ID 66494306] 

 • BARBO, Matjaž. Glasbeno življenje v Ljubljani v času ustanovitve Academiae philharmonicorum. V: VINKLER, Jonatan (ur.), WEISS, Jernej (ur.). Musica et artes : ob osemdesetletnici Primoža Kureta. Koper: Založba Univerze na Primorskem; Ljubljana: Akademija za glasbo: Festival: Slovenska filharmonija, 2015, str. 33-44. [COBISS.SI-ID 57280866

 • BARBO, Matjaž. Vpliv čeških glasbenikov na vznik slovenske simfonične tradicije. V: JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka (ur.), HONZAK-JAHIĆ, Jasna (ur.), ŠURLA, Andrej (ur.). Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze : pedagogové a vědci ve stínu dějin, (Varia, sv. 27). Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, str. 273-284. [COBISS.SI-ID 57147746

 • BARBO, Matjaž. "Cantual" brežiškega frančiščanskega samostana. V: ŠKOFLJANEC, Jože (ur.), AMBROŽIČ, Matjaž. S patri smo si bili dobri : tri stoletja brežiških frančiškanov : [zbornik znanstvenih razprav], (Zbirka Brežiške študije, 4). Krško: Zavod Neviodunum; Ljubljana: Brat Frančišek, 2013, str. 257-273, ilustr. [COBISS.SI-ID 1601653

 • BARBO, Matjaž. Systems of values in diverse aesthetic realities. V: BARBO, Matjaž (ur.), HOCHRADNER, Thomas (ur.). Music and its referential systems, (Specula spectacula, 3). Wien: Hollitzer Wissenschaftsverlag, 2012, str. 21-31, note. [COBISS.SI-ID 48308066

 • BARBO, Matjaž. Današnja glasba v trku med starim in novim : poglabljanje poglobitve sodobnih konroverz. V: DAVIDOVIĆ, Dalibor (ur.), BEZIĆ, Nada (ur.). Nova nepoznata glazba : svečani zbornik za Nikšu Gliga = New unknown music : essays in honour of Nikša Gligo, (Biblioteka Posebna izdanja, Knjiga 5). Zagreb: DAF, 2012, str. [152]-163, note. [COBISS.SI-ID 51879010

 • BARBO, Matjaž. Music as a metaphor?. V: STEFANIJA, Leon (ur.), SCHÜLER, Nico (ur.). Approaches to music research : between practice and epistemology, (Methodology of music research, ISSN 1618-842X, Vol. 6). Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 2011, str. 63-69. [COBISS.SI-ID 46156898

 • BARBO, Matjaž. Novo mesto und seine Musikidentität : zwischen Zentrum und Peripherie. V: LOOS, Helmut (ur.). Musik-Stadt : Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen. Band 1, Traditionen städtischer Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Leipzig: Gudrun Schröder, cop. 2011, str. 395-401. [COBISS.SI-ID 45815394

 • BARBO, Matjaž. Modernismus in der Slowenischen Musik. V: BRAUN, Joachim (ur.), et al. Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa : Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig : Heft 12. Leipzig: Gudrun Schröder, 2008, str. 268-279. [COBISS.SI-ID 38057314

 • BARBO, Matjaž. Orgelske improvizacije Primoža Ramovša med liturgično procesualnostjo in konceptom dela. V: SNOJ, Jurij (ur.), FRELIH, Darja (ur.). Zbornik ob jubileju Jožeta Sivca = Essays presented to Jože Sivec. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2000, str. 257-266. [COBISS.SI-ID 13937965

CONTACT
bottom of page