top of page

Zgodovina glasbe 2

(1750-1900)

Predavanja potekajo v zimskem in letnem semestru 2020/21
ob torkih, 14.40-16.20,
v predavalnici 535B,
5. nadstropje Filozofske fakultete
Obvestilo

Po priporočilih rektorja UL in vlade RS bodo vsa predavanja potekala na daljavo, prek aplikacije ZOOM!

Opis predmeta

Pri predavanjih se študenti seznanijo s temeljnimi estetskimi idejami, kompozicijsko-tehničnimi značilnostmi, institucionalnimi okviri in zvrstnimi načeli glasbe v obdobju med letoma 1750 in 1900. Pri tem se dotaknemo vprašanja definiranja klasike in klasicizma ter problematiziramo tradicionalno slogovno opredeljevanje pojma romantika. Seznanimo se z osrednjimi ustvarjalnimi imeni in se dotaknemo njihovih najpomembnejših opusov. Osnovna pozornost velja simfoniji, zvrsti, ki je za to obdobje posebej reprezentativna in hkrati primerna za razlago glavnih karakteristik epohe. V nadaljevanju se posvetimo posameznim nacionalnim šolam in njihovim posebnostim.

Načrt dela

Načrt dela

 

5. in 12. oktobra

Uvod v predmet

Klasika-klasicizem

J. Haydn

 

19. in 26. oktobra

W. A. Mozart

2., 9. in 16. novembra

L. van Beethoven 

 

23. novembra

Kolokvij 1!

Sodobniki dunajskih klasikov 

 

30. novembra 

Zadrege opernih skladateljev 

 

7. decembra in 14. decembra

F. Schubert 

 

21. decembra in 4. januarja

F. Mendelssohn Bartholdy in uveljavitev modernega dirigiranja

 

4. januarja

R. Schumann v električnem polju med romantiko in klasicizmom

 

11. januarja

Kolokvij 2!

J. Brahms 

 

15. februarja

A. Bruckner

 

22. februarja

Programska glasba (H. Berlioz)

 

1. marca

Simfonična pesnitev (F. Liszt)

 

8. in 15. marca

Francoska glasba

 

22. in 29. marca

Perry, Stanford in Elgar in britanska ustvarjalnost

 

12. aprila

Kolokvij 3!

Skandinavska glasba

 

19. aprila

Češka glasba

 

3. maja

Poljska glasba 

 

10. maja

Ruska glasba

Grand Piano
Piano Close-up
Recorder Close-up
Grand Piano
String Quartet
violin
Conductor In Orchestra
About
Community
Spaces
Membership

Študijske obveznosti

Študent mora poznati vsebino predavanj, poznati vsebino obvezne literature, se razgledati po priporočeni literaturi in opraviti obvezne slušne kolokvije iz prepoznavanja izbranih primerov iz simfonične literature. 

Prijavljanje na izpit poteka s pomočjo sistema VIS na vse razpisane izpitne roke. Izpit se opravlja ustno in pisno.

Izpitno oceno sestavljajo: poznavanje vsebine predavanj (50%), obvezne literature (30%) in slušno prepoznavanje primerov iz simfonične literature, obravnavane na predavanjih in preverjane na pisnih kolokvijih (20%). Uspešno opravljeni pisni kolokviji so pogoj za opravljanje izpita.

Sicer veljajo glede izvajanja izpita vsa določila Pravilnika o izpitnem redu.

Contact

Predavatelj

Matjaž Barbo (1965)

je redni profesor za muzikologijo na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Trenutno je tudi predstojnik oddelka.

V letih 2004-2008 je bil predsednik Slovenskega muzikološkega društva. Več kot desetletje je bil glavni urednik mednarodne znanstvene muzikološke revije Muzikološki zbornik / Musicological Annual, poleg tega je v uredništvu več drugih znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij ter je vključen v različne domače in mednarodne znanstvene projekte. 

Raziskovalno se osredotoča na vprašanja, povezana z glasbo od 18. stoletja do danes, posebej s tisto, ki se tako ali drugače dotika slovenskega kulturnega prostora. Poleg tega je večji del njegovih raziskav posvečen glasbenoestetskim temam, zlasti v povezavi z definiranjem glasbenih referenčnih sistemov, analizo njene interpretacijske in recepcijske zgodovine ter konceptom glasbenega dela in improvizacijskih principov. Objavil je več knjižnih del, znanstvenih člankov, poljudnih tekstov in prevodov s področja muzikologije, dve njegovi knjigi pa sta prevedeni v angleščino in nemščino.

Več na osebni spletni strani:

Kontakt

Red. prof. dr. Matjaž Barbo
Oddelek za muzikologijo
Filozofska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana
Govorilne ure
V poletnem semestru vsak torek od 11:30 do 12:30 v kabinetu 539.
Predavatelj je dosegljiv tudi po elektronski pošti na naslovu: matjaz.barboATff.uni-lj.si

Prijavite se na novice

bottom of page